Servicii de securitate-sanatate in munca – SSM (Protectia muncii)

Noi oferim:

 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor in conformitate cu cerintele Legii nr.319/2006-art.7 (4) lit. a; art.12(1) lit.A si H.G.1425/2006 art 15 pct.1;
 • Intocmire documentatie SSM in conformitate cu prevederile H.G.1425/2006 art.15;
 • Efectuarea Instruirii Introductiv Generale la toate categoriile de personal;
 • Asistenta tehnica in vederea efectuarii instruirii la locul de munca in conformitate cu cerintele legale
 • Asistenta tehnica in vederea efectuarii instruirii periodice si testarii lucratorilor in conformitate cu cerintele legale;
 • Audit periodic in conformitate cu cerintele legale;
 • Asistenta tehnica pentru organizarea, dupa caz, a Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca si Serviciului Intern de Prevenire si Protectie (pentru un numar de peste 50 de angajati);
 • Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute de HG 1425;
 • Servicii de Coordonare , conform HG 300/2006, privind cerinţele de securitate şi sănătate pe şantierele temporare şi mobile. Elaborarea planului de securitate şi sănătate al santierului, atat in faza de întocmire a proiectului cat si pe perioada executiei lucrarilor;

Servicii de situatii de urgenta – PSI

Pentru serviciile de Situatii de Urgenta – PSI, oferim:

 • Identificarea si evaluarea riscului de incendiu conform legii 307/2006 art.19;
 • Intocmirea documentatiei de organizare in caz de incendiu si protectie civila;
 • Realizarea planului de evacuare;
 • Realizarea tematicii anuale de instructaj;
 • Plan de interventie;
 • Efectuarea Instruirii Introductiv Generale la toate categoriile de personal (conform OMAI 786/2005);
 • Asistenta tehnica in vederea efectuarii instruirii la locul de munca in conformitate cu cerintele legale (conform OMAI 786/2005);
 • Asistenta tehnica in vederea efectuarii instruirii periodice si testarii lucratorilor (conform OMAI 786/2005);
 • Audit periodic conform OMAI 163/2007;
 • Exercitii de evacuare;
 • Reprezentare la inspectii ale autoritatilor;
 • Consultanta pentru realizarea de evenimente cultural sportive;

Proiectare securitate la incendiu, avize/ autorizatii de securitate la incendiu

 LOGOS SFERA GRUP va ofera:

 • Expertiza de securitate la incendiu;
 • Scenariu de securitate la incendiu , pe faze , propunere avizare DTAC  si autorizare faza PT;
 • Releveu arhitectura;
 • Releveu instalatii;
 • Proiectarea faza I in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu;
 • Proiectarea faza II , in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.

Se asigura depunerea documentatiei, in vederea obtinerii certificatului de urbanism / autorizatiei de constructie ,  obtinerii avizului / autorizatiei de securitate la incendiu.

Montaj, verificari instalatii de securitate la incendiu (instalatii de detectie si stingere)

Va oferim serviciile noastre pentru:

 • Instalatii de stingere tip sprinkler;
 • Instalatii de stingere cu ceata de apa;
 • Instalatii de stingere pentru bucatarii;
 • Instalatii de stingere tip hidranti interiori si exteriori;
 • Instalatii de stingere cu gaz ( Inergen , Novec , CO2 , FM 200 etc.);
 • Cortine rezistente la foc;
 • Sisteme de detectie si alarmare in caz de incendiu;
 • Iluminat de siguranta;
 • Statii de pompe si gospodarie de apa de incendiu;
 • Coloane uscate.